V & A

Alle opdrachten van dit seizoen kun je hier vinden.

Veel voorkomende vragen en antwoorden worden hieronder geplaatst.


Wat is het verschil tussen het ontwerp en het product?
In het lesmateriaal staat meestal de term 'ontwerp' als het gaat om een schets of tekening op papier en de term 'product' als het gaat om het tastbare voorwerp dat de leerlingen maken. In sommige gevallen is dit onderscheid niet nodig of niet duidelijk en is alsnog één van de termen gekozen.